Goran Batina,Juraj pl. Tomičić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.