Matematika | Fizika | Kemija

.

Matematika | Fizika | Kemija

Stručna literatura iz područja matematike, fizike i kemije. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz matematike, fizike i kemije te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka matematike, fizike i kemije do najnovijih pristupa u tim znanostima.

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Kigen
283,00 HRK
S primjenom