Matematika | Fizika | Kemija

.

Matematika | Fizika | Kemija

Stručna literatura iz područja matematike, fizike i kemije. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz matematike, fizike i kemije te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka matematike, fizike i kemije do najnovijih pristupa u tim znanostima.

Aktivni filteri

-68%
787,50 HRK 249,00 HRK
787,50 HRK 249,00 HRK
160,00 HRK

Circle one

299,00 HRK
115,00 HRK
787,50 HRK

Neuroznanstvene osnove i praktična primjena

144,00 HRK
190,00 HRK
162,00 HRK

2. izdanje

89,00 HRK
210,00 HRK
249,00 HRK 787,50 HRK

Funkcije više varijabli

Zdravlje i...valjano združivanje namirnica
U 1054 pitanja i odgovora te 1009 slika
304,50 HRK
144,00 HRK

Odabrani zadatci za osnovnu školu