Matematika | Fizika | Kemija

.

Matematika | Fizika | Kemija

Stručna literatura iz područja matematike, fizike i kemije. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz matematike, fizike i kemije te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka matematike, fizike i kemije do najnovijih pristupa u tim znanostima.

Aktivni filteri

36,00 EUR
36,00 EUR

suvremeni pristup 

36,00 EUR

Udžbenik za studente prirodoslovno-matematičkih i tehničkih fakulteta

Autori: Antonije Dulčić, Nikola Poljak, Miroslav Požek

34,00 EUR

2. izdanje

2. izdanje

2. izdanje

1. izdanje

40,41 EUR
21,23 EUR

Circle one

39,68 EUR
Zadnji artikli na skladištu
Nema dovoljno proizvoda na zalihi

3. izdanje

Nema dovoljno proizvoda na zalihi
15,27 EUR
114,96 EUR

Neuroznanstvene osnove i praktična primjena

19,11 EUR
21,50 EUR

2. izdanje