Matematika | Fizika | Kemija

.

Matematika | Fizika | Kemija

Stručna literatura iz područja matematike, fizike i kemije. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz matematike, fizike i kemije te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka matematike, fizike i kemije do najnovijih pristupa u tim znanostima.

Aktivni filteri

-68%
787,50 HRK 249,00 HRK
787,50 HRK 249,00 HRK
45,00 HRK
45,00 HRK

Circle one

299,00 HRK

3. izdanje

115,00 HRK
787,50 HRK

Neuroznanstvene osnove i praktična primjena

125,00 HRK
190,00 HRK
140,00 HRK

2. izdanje

89,00 HRK
210,00 HRK
249,00 HRK 787,50 HRK
45,00 HRK

Funkcije više varijabli

Zdravlje i...valjano združivanje namirnica

Priručnik za pripremu ispita državne mature iz kemije

U 1054 pitanja i odgovora te 1009 slika