Goran Šafarek i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Goran Šafarek

GORAN ŠAFAREK rođen je 1977. u Koprivnici gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirao je na biološkom odsjeku Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Zagrebu na kojemu se i zaposlio kao znanstveni novak - asistent. Radio je na znanstvenom istraživanju fitoplanktona Jadranskog mora. Sudjelovao je na projektu Jadran (Hrvatski nacionalni monitoring program Jadranskog mora). Bio je član uredništva znanstvenog časopisa Acta botanica croatica. Sada radi kao samostalni biolog, publicist, fotograf i snimatelj.

Aktivni filteri

297,00 HRK
300,00 HRK
Hrvatska Amazona