Janko Herak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Janko Herak

Herak, Janko, hrvatski biofizičar (Brašljevica kraj Ozlja, 5. II. 1937). Diplomirao je 1960. i doktorirao fiziku 1967. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Radio je u Institutu Ruđer Bošković (1960–76) i bio redoviti profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu (1976–2005). Bio je prvi predsjednik Hrvatskoga biofizičkog društva (1980–82). Dobitnik je Nagrade za znanstvenoistraživački rad »Ruđer Bošković« (1973), Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (2008) i Državne nagrade za znanost za životno djelo (2017). Autor je sveučilišnih udžbenika: Uvod u biofiziku (1973), Fizika: struktura, stanja i svojstva tvari (koautor Krešimir Adamić, 1981), Fizika: osnove za kemijski i biokemijski studij (1990) i Osnove kemijske fizike (2001).

Aktivni filteri

Tesla, Prelog, Ružička