Ekonomija | Računovodstvo

.

Ekonomija | Računovodstvo

Stručna literatura iz područja ekonomije. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz ekonomije te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka ekonomije do najnovijih pristupa u ekonomiji.

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Synopsis
  • Nakladnik: TIM press

Javna diplomacija, Brendiranje država i nacija i Međunarodni odnosi s javnošću

210,00 HRK

Korporacijski kriminalci, politička korupcija i otmica Amerike