Ekonomija | Računovodstvo

.

Ekonomija | Računovodstvo

Stručna literatura iz područja ekonomije. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz ekonomije te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka ekonomije do najnovijih pristupa u ekonomiji.

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Arhivanalitika d.o.o.
  • Nakladnik: Synopsis

Javna diplomacija, Brendiranje država i nacija i Međunarodni odnosi s javnošću

147,00 HRK

Pet jahača apokalipse