Josipa Selthofer

.

Josipa Selthofer

Josipa Selthofer je poslijedoktorandica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje radi na kolegijima pri katedri za Povijest knjige, nakladništvo i knjižarstvo. Obrazovanje i profesionalno iskustvo stjecala je i u području grafičkih tehnologija i grafičkog dizajna. Radove je izlagala na više međunarodnih i domaćih konferencija, a objavila je više od deset radova u znanstvenim i stručnim časopisima. Članica je organizacijskog odbora Međunarodne konferencije Nakladništvo — trendovi i konteksti (od 2013. godine), organizacijskog odbora Međunarodne konferencije LIDA (Libraries in digital age) (od 2008. godine) te organizacijskog odbora konferencije aSiST 2015. Sudjelovala je u projektu Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke (122-2691220-3043) od 2009. godine. Članica je udruženja Icograda (International Council of Graphic Design Association).

Nema pronađenih proizvoda