Anka Mišetić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Anka Mišetić

Anka Mišetić rođena je u Splitu 1964. Diplomirala je sociologiju, a potom i magistrirala, te doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ima više od 20 godina radnog iskustva kao znanstvenica na Institutu za društvene znanosti Ivo Pilar i nastavnica na Sveučilištu u Zagrebu. Vodila je osam znanstveno-istraživačkih projekta na temu urbanog i prostornog razvoja i kvaltete života. Kao predstavnica Republike Hrvatske, od 2011. do danas aktivno sudjeluje u tri međunarodna projekta COST (European Cooperation in Science and Technology). Dobitnica je godišnje državne nagrade za znanost za 2004. godinu za društvene znanosti, za knjigu Gradski rituali.

Aktivni filteri

17,25 EUR
Retradicionalizacija društvenog života u hrvatskim gradovima nakon 1990.