Stručna literatura iz prava

.

Stručna literatura iz prava

Stručna literatura iz područja prava. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz prava te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka prava do najnovijih pristupa u pravu.

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar
  • Nakladnik: Vizura

U sudskoj praksi

Organizacija države, državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, upravni postupak i upravni spor