Stručna literatura iz prava

.

Stručna literatura iz prava

Stručna literatura iz područja prava. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz prava te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka prava do najnovijih pristupa u pravu.

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Narodne novine
  • Nakladnik: Plejada
  • Nakladnik: Vizura
198,00 HRK

Autorski pročišćeni tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom

VIII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

VIII. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

U sudskoj praksi

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 70/19)

140,00 HRK

Priručnik za odvjetničke vježbenike i druge pravnike početnike - II. izmjenjeno i dopunjeno izdanje

XXIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje