Robert Badinter

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Robert Badinter

Robert Badinter francuski je pravnik i političar rođen 1928. u Parizu. Bio je profesor prava na Sorboni, ministar pravosuđa, predsjednik francuskoga Ustavnog vijeća i senator francuske Nacionalne skupštine. U svojoj dugogodišnjoj pravničkoj i političkoj karijeri ponajviše se zalagao za ukidanje smrtne kazne u Francuskoj, u čemu je 1981. i uspio. Badinter je predsjedao Arbitražnom komisijom Mirovne konferencije o Jugoslaviji, koja je 1991. zaključila da je SFRJ u procesu dezintegracije, na temelju čega su 15. siječnja 1992. države Europske zajednice priznale državnu neovisnost Hrvatske i Slovenije u postojećim granicama.

Aktivni filteri

20,57 EUR