Rade Kalanj i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Rade Kalanj

KALANJ, Rade, sociolog (Udbina, 12. X. 1940). U Zagrebu završio gimnaziju 1960, na Filozofskom fakultetu diplomirao filozofiju i francuski jezik 1965. te 1985. doktorirao tezom Sociološka misao Henrija Lefebvrea. Bio suradnik u Zavodu za kulturu Hrvatske, potom pri Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta od 1978. asistent, 1985. docent, 1991. izvanredni i 1997. redoviti profesor. DJELA: Subjekti i alternative socijalizma (suautor V. Mikecin). Zagreb 1984. — Revolucija i svakidašnjica. Ogled o sociološkoj misli Henrija Lefebvrea. Zagreb 1985. — Moderno društvo i izazovi razvoja. Zagreb 1994. — Modernost i napredak. Studija. Zagreb 1994. — Društveni razvoj i ekološka modernizacija. Prilozi sociologiji tranzicije (suautor). Zagreb 1998. — Ideje i djelovanje. Ogledi o kulturnim promjenama i razvoju. Zagreb 2000. — Globalizacija i postmodernost. Ogledi o misliocima globalne kompleksnosti. Zagreb 2004.

Aktivni filteri

Ogledi o misliocima globalne kompleksnosti