Emil Čić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Emil Čić

Emil Čić (Zagreb, 27. travnja 1958.), hrvatski je muzikolog, publicist, skladatelj, glazbeni kritičar, esejist, nakladnik, slobodni umjetnik i prevoditelj. Za vrijeme studija u Austriji počeo se baviti glazbenom kritikom. U tom je razdoblju pisao članke iz područja kulture za listove Vjesnik, Studio i Danas.
Povratkom u Hrvatsku zaposlio se u prosvjeti. U istom razdoblju pisao je članke iz glazbe, kulture, religije te politike i geopolitike. Pisao je za Glasnik HDZ-a, Hrvatski vojnik, Velebit, Narod, Hrvatsko slovo, Fokus, Crkvu u svijetu, Državnost, hrv. književnu reviju Marulić, Maticu (glasilo HMI), Večernji list.
Utemeljio je, 1992. godine, Hrvatsko muzikološko društvo, zajedno sa Stanislavom Tuksarom, Jerkom Bezićem i inim muzikolozima.
Bio je urednikom dvojezičnoga zbornika Hrvatsko-irske kulturne veze: konfederacija srca: zbornik izabranih djela = Croatian-Irish cultural links: a confederation of heart: collection of selected works, 1-3, 2007.-2010.
Od travnja 2011. godine članom je udruge Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori (ne treba je zamijeniti s nacionalnom akademijom poput HAZU), Basel, Švicarska, gdje je imenovan Predstojnikom razreda za umjetnosti HAZUD.

Nema pronađenih proizvoda