Mladen Mintas i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Mladen Mintas

Mladen Mintas rođen 22. kolovoza 1943. g. u Varaždinu. Redoviti je profesor kemije (od 1993. godine) u Zavodu za organsku kemiju, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1968.g., magistrirao na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. g. i doktorirao na Tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu 1976. godine. Poslijedoktorska usavršavanja proveo je na: Sveučilištu u Regensburgu, Njemačka (1977.-1979.) i Centru za nuklearna istraživanja Karlsruhe, Njemačka (1979.-1980.); Boravio je kao gostujući profesor na New York University, New York, N.Y., SAD (1987.-1988.) i ETH Zürich, Department Pharmazie (1999.-2000.). 

Aktivni filteri

59,72 EUR