Maja Vukušić Zorica

.

Maja Vukušić Zorica

Maja Vukušić Zorica rođena je u Zagrebu 1977. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je hrvatski i francuski jezik i književnost. Izvanredni je profesor i predstojnik Katedre za francusku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju Francuskog jezika i književnosti, kao i na poslijediplomskom doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture. Kao stipendist vlade Republike Francuske provela je dvije godine u Parizu. Doktorirala je na Sveučilištu Paris Cité (Paris Diderot/VII) 2011. na dnevnicima Andréa Gidea. U Parizu je 2013. objavila knjigu André Gide: les gestes d’amour – l’amour des gestes čije je izdavanje financiralo Znanstveno vijeće Sveučilišta Paris Diderot i Fundacija Catherine Gide. Bila je suvoditelj međunarodnog francusko-hrvatskog kompetitivnog projekta COGITO s kolegama s Odsjeka za filozofiju Sveučilišta u Poitiersu i urednik prvog digitalnog obrazovnog sadržaja za francuski jezik za osnovnu i srednju školu u sklopu CARNET-ova projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. Sudjelovala je na projektu strateške suradnje sa Sveučilištem u Cincinnatiju o čudovištima, a 2021. na projektu Sveučilišta Cambridge (Churchill Colege) u stvaranju CCARL-a za francuski jezik. Bila je jedan od dva urednika zbornika radova s međunarodnog znanstvenog skupa: Roland Barthes: stvaranje, emocija, užitak (Pariz, Classiques Garnier, 2017) povodom Festivala Republike Francuske u Hrvatskoj. Kao doktorand i mladi istraživač bila je član istraživačke skupine ITEM-CNRS Državnog centra za znanstvena istraživanja (Institut des textes & manuscrits modernes-Centre national de la recherche scientifique), „Genèse et autobiographie“, koju su vodili Philippe Lejeune i Catherine Viollet. Član je znanstvenog vijeća međunarodne Frankofone organizacije za obrazovanje i istraživanje u humanističkim znanostima OFFRES (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche Européenne en Sciences Humaines), kao i predstavnik francuskog udruženja stručnjaka za 19. stoljeće (SERD) za Hrvatsku. Član je i „Centre d’études gidiennes“ na Sveučilištu Université de Lorraine (Metz), kao i pridruženi član centra CIPA (Centre for Interdisciplinary Performative Arts) Royal Birmingham Conservatoire. Član je ekipe „Interdisciplinary Performative Pedagogies“ međunarodnog udruženja IFTR (Internation Federation for Theatre Research). Za vrijeme šestomjesečnog predsjedanja Republike Hrvatske Europskom unijom bila je jedan od dvoje prevoditelja MVEP-a na francuski jezik. Prevela je petnaest knjiga na hrvatski jezik od kojih su posljednje dvije predavanja Michela Foucaulta na Collège de France, a ove će jeseni biti izdana dva njena prijevoda u Nakladi Ljevak, Stijena Tanios Amina Maaloufa i Brat po duši Davida Diopa.

Aktivni filteri

-10%
24,90 EUR -10% 22,41 EUR
24,90 EUR -10% 22,41 EUR
22,41 EUR 24,90 EUR -10%