Jasna Lipozenčić,Aida Pašić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.