Miro Božić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Miro Božić

Miroslav Božić rođen je 07. listopada 1964. godine u Tuzli gdje završava Gimnaziju općeg smjera.

Pohađa studij agrarne ekonomije na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg završava 1989. godine Tijekom zadnje godine studija dobiva nagradu rektora Sveučilišta kao iznimno uspješan student. Od siječnja 1997. godine obnaša dužnost pomoćnika ministra koji koordinira radom Uprave za poljoprivrednu politiku i ruralni razvitak. Sudjeluje u provedbi projekta Ministarstva i Svjetske banke "Razvitak službi za potporu obiteljskim poljodjelskim gospodarstvima" kao voditelj jedne sastavnice a u ožujku 2000. godine postaje voditeljem cjelokupnog projekta. Koordinira i vodi pregovaračke aktivnosti Vlade Republike Hrvatske vezane uz priključenje Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u području poljoprivrede i ribarstva.
Od listopada 2000. je na dužnosti pomoćnika Glavnog pregovarača, zaduženog za pregovore u poljodjelstvu i ribarstvu, Ugovoru o Stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i EU.
Objavio je više od 20 znanstvenih i stručnih, radova s domaćom i međunarodnom recenzijom iz raznih područja ekonomike poljoprivrede. Odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Blaže Lorkovića. Miroslav Božić je oženjen i otac triju sinova.

Nema pronađenih proizvoda