.

Sociologija

Active filters

130,00 HRK 72,00 HRK
130,00 HRK 72,00 HRK
262,50 HRK 236,25 HRK
262,50 HRK 236,25 HRK
220,00 HRK 198,00 HRK
220,00 HRK 198,00 HRK
70,00 HRK 63,00 HRK
70,00 HRK 63,00 HRK
110,00 HRK 99,00 HRK
110,00 HRK 99,00 HRK
170,00 HRK 153,00 HRK
170,00 HRK 153,00 HRK
95,00 HRK 85,50 HRK
95,00 HRK 85,50 HRK
220,00 HRK 198,00 HRK
220,00 HRK 198,00 HRK
190,00 HRK 90,00 HRK
190,00 HRK 90,00 HRK
149,00 HRK 134,10 HRK
149,00 HRK 134,10 HRK
220,00 HRK 198,00 HRK
220,00 HRK 198,00 HRK
84,00 HRK 75,60 HRK
84,00 HRK 75,60 HRK
262,50 HRK
72,00 HRK 130,00 HRK
Diskriminacija na osnovi vrste
236,25 HRK 262,50 HRK
198,00 HRK 220,00 HRK

Istraživanje hrvatskog društva

155,00 HRK
Kako "opismeniti" teoriju
Sociologijske teorije modernosti i modernizacije
135,00 HRK 150,00 HRK
Ogledi o misliocima globalne kompleksnosti
130,00 HRK
Retradicionalizacija društvenog života u hrvatskim gradovima nakon 1990.
67,50 HRK 75,00 HRK
Počela sociologije iz 1910. g.
117,00 HRK 130,00 HRK
261,00 HRK 290,00 HRK
Jakobinska dimenzija modernosti
180,00 HRK 200,00 HRK
63,00 HRK 70,00 HRK
99,00 HRK 110,00 HRK
Razgovori s Benedettom Vecchijem
153,00 HRK 170,00 HRK
420,00 HRK
85,50 HRK 95,00 HRK
Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
135,00 HRK 150,00 HRK
Prilog socioekonomiji lokalnog razvoja
198,00 HRK 220,00 HRK
90,00 HRK 190,00 HRK
Pojmovi. Teme. Problemi.
89,10 HRK 99,00 HRK
134,10 HRK 149,00 HRK
Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu
198,00 HRK 220,00 HRK
75,60 HRK 84,00 HRK
Protiv Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) pred Međunarodnim sudom u Haagu
94,50 HRK 105,00 HRK
94,50 HRK 105,00 HRK