Jasenka Kodrnja,Senka Savić,Svetlana Slapšak i njegova djela - Knjižara Ljevak

.