.

broj pronađenih proizvoda: 9
Dostupnost
Dostupnost

Cijena

Cijena

Nakladnik
Nakladnik
Uvez
Uvez

STRUČNA LITERATURA

Koje god bilo područje vaše struke važno je da kontinuirano osvježavate vaše znanje. Da biste ostali stručni u našoj knjižari potražite literaturu iz područja humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti, prava, ekonomije, arhitekture, građevine i drugih.

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  • Nakladnik: TIM4PIN
200,00 HRK -10% 180,00 HRK
200,00 HRK -10% 180,00 HRK
235,00 HRK 211,50 HRK
235,00 HRK 211,50 HRK
168,00 HRK 151,20 HRK
168,00 HRK 151,20 HRK
390,00 HRK 351,00 HRK
390,00 HRK 351,00 HRK
290,00 HRK 261,00 HRK
290,00 HRK 261,00 HRK
300,00 HRK 270,00 HRK
300,00 HRK 270,00 HRK
95,00 HRK 85,50 HRK
95,00 HRK 85,50 HRK
180,00 HRK 200,00 HRK -10%

Povijesno naslijeđe i perspektive

211,50 HRK 235,00 HRK
85,50 HRK 95,00 HRK
Sociologijski aspekti sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj
151,20 HRK 168,00 HRK
351,00 HRK 390,00 HRK
261,00 HRK 290,00 HRK
45,00 HRK 50,00 HRK
270,00 HRK 300,00 HRK
85,50 HRK 95,00 HRK

Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena