Stručna literatura iz brojnih područja ǀ Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 54
Dostupnost
Dostupnost

Cijena

Cijena

Nakladnik
Nakladnik
Uvez
Uvez

Noviteti stručne literature

Koje god bilo područje vaše struke važno je da kontinuirano osvježavate vaše znanje. Da biste ostali stručni u našoj knjižari potražite literaturu iz područja humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti, prava, ekonomije, arhitekture, građevine i drugih.

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Histria Croatica C.A.S.H.
  • Nakladnik: Novi informator
70,00 HRK
70,00 HRK
115,00 HRK

(Nar. nov., br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 – ispr., 101/17, 118/18, 126/19)

- redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

Nar. nov., br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19

75,00 HRK

(Nar. nov., br. 103/15, 98/19 i 47/20)

redakcijski pročišćeni tekst, pojmovno kazalo

80,00 HRK

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 – Odluka USRH, 73/17 i 131/20)

• redakcijski pročišćeni tekst • napomene uz pojedine odredbe • pojmovno kazalo

170,00 HRK
140,00 HRK

sa sudskom praksom

120,00 HRK

Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17)

- podzakonski akti, sudska praksa, mišljenja Porezne uprave, primjeri općih akata

210,00 HRK

II. izdanje

NN, br. 63/19

85,00 HRK

(NN, br. 115/16 i 106/18)

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe

120,00 HRK
70,00 HRK

(Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12)

Pojedini ugovori
Zakon o javnim ovršiteljima - Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Gradivo za nastavu prava EU

Tekst Zakona; Opširno pojmovno kazalo

78,75 HRK

2. dopunjeno izdanje

336,00 HRK

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje