Florian Bieber

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Florian Bieber

Florian Bieber (rođen 4. listopada 1973.) luksemburški je politolog, povjesničar i sveučilišni profesor koji se bavi međuetničkim odnosima, etničkim sukobima i nacionalizmom, a u fokusu njegovih istraživanja je Balkan. Studirao je povijest, političke znanosti, ekonomiju i jezike na Trinity Collegeu u SAD-u. Magistrirao je 1998. jugoistočne studije na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, a 2001. je doktorirao u Beču na temu “Nacionalizam u Srbiji od Titove smrti do pada Miloševića.” Predaje politologiju na Sveučilištu u Grazu.

Aktivni filteri

Novi pogled na jugoistok Europe