Ivo Lučić

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Ivo Lučić

Ivo Lučić (Ravno, 1960.), hrvatski novinar i karstolog iz Bosne i Hercegovine. Bavi se znanstvenim novinarstvom, istraživanjem i zaštitom prirode i javnih dobara.

Osnovnu i srednju školu završio je u Dubrovniku, a diplomirao 1986. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Doktorirao je 2009. godine na studiju karstologije Sveučilišta Nova Gorica u Sloveniji. Znanstveni interesi su mu percepcija prirode i okoliša, osobito krša, te popularizacija znanosti. Autor je i koautor, te urednik nekoliko knjiga o kršu, ratnim stradanjima i ulozi medija u suvremenom društvu, kao i pisac brojnih popularnih, stručnih i znanstvenih članaka. Sudjelovao je na nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Organizator je više radionica, okruglih stolova i seminara o okolišnim pitanjima. Jedan je od suosnivača Centra za karstologiju ANUBiH. Pokretač je i koordinator projekta istraživanja, popularizacije i zaštite pećine Vjetrenice (1999. – 2009.), u okviru kojeg je Vjetrenica potvrđena kao mjesto s najvećom podzemnom biološkom raznolikosti, te je kandidirana na Popis svjetske baštine.

Aktivni filteri

17,25 EUR