.

Književnost

Aktivni filteri

139,00 HRK -10% 125,10 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
100,00 HRK -10% 90,00 HRK
100,00 HRK -10% 90,00 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
120,00 HRK -10% 108,00 HRK
120,00 HRK -10% 108,00 HRK
120,00 HRK -10% 108,00 HRK
120,00 HRK -10% 108,00 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
149,00 HRK

Biografija romana 1984. Georgea Orwella

250,00 HRK

Ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku

Zbornik radova posvećen Krešimiru Nemecu

Čudovišni svijet europske margine

125,10 HRK 139,00 HRK -10%

drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje

130,00 HRK
160,00 HRK
180,00 HRK
159,00 HRK
160,00 HRK

S rječnikom romanizama

120,00 HRK

Knjiga treća

Knjiga druga

Knjiga prva

134,10 HRK 149,00 HRK -10%

Biografija Ivane Brlić-Mažuranić

90,00 HRK 100,00 HRK -10%
125,10 HRK 139,00 HRK -10%
134,10 HRK 149,00 HRK -10%

Zbornik radova, Peti Dani Mirka Kovača, Rovinj, 2018.

108,00 HRK 120,00 HRK -10%
108,00 HRK 120,00 HRK -10%

Fonostilistički pristup hrvatskim usmenoretoričkim žanrovima

125,10 HRK 139,00 HRK -10%
134,10 HRK 149,00 HRK -10%