.

Književnost

Aktivni filteri

100,00 HRK -10% 90,00 HRK
100,00 HRK -10% 90,00 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
120,00 HRK -10% 108,00 HRK
120,00 HRK -10% 108,00 HRK
120,00 HRK -10% 108,00 HRK
120,00 HRK -10% 108,00 HRK
139,00 HRK -20,14% 111,01 HRK
139,00 HRK -20,14% 111,01 HRK
149,00 HRK -20,13% 119,01 HRK
149,00 HRK -20,13% 119,01 HRK
140,00 HRK -10% 126,00 HRK
140,00 HRK -10% 126,00 HRK
156,00 HRK -10% 140,40 HRK
156,00 HRK -10% 140,40 HRK
136,00 HRK -10% 122,40 HRK
136,00 HRK -10% 122,40 HRK
189,00 HRK -57,67% 80,00 HRK
189,00 HRK -57,67% 80,00 HRK
135,45 HRK -70,47% 40,00 HRK
135,45 HRK -70,47% 40,00 HRK
166,00 HRK -76,04% 39,77 HRK
166,00 HRK -76,04% 39,77 HRK
179,00 HRK -88,76% 20,12 HRK
179,00 HRK -88,76% 20,12 HRK
169,00 HRK -82,25% 30,00 HRK
169,00 HRK -82,25% 30,00 HRK
149,00 HRK -26,17% 110,01 HRK
149,00 HRK -26,17% 110,01 HRK
149,00 HRK -79,87% 29,99 HRK
149,00 HRK -79,87% 29,99 HRK
139,00 HRK -28,78% 99,00 HRK
139,00 HRK -28,78% 99,00 HRK
178,00 HRK -77,46% 40,12 HRK
178,00 HRK -77,46% 40,12 HRK
189,00 HRK -20,11% 150,99 HRK
189,00 HRK -20,11% 150,99 HRK
177,45 HRK -77,46% 40,00 HRK
177,45 HRK -77,46% 40,00 HRK
139,00 HRK 111,00 HRK
139,00 HRK 111,00 HRK
145,00 HRK 130,50 HRK
145,00 HRK 130,50 HRK
120,00 HRK 108,00 HRK
120,00 HRK 108,00 HRK
185,00 HRK 166,50 HRK
185,00 HRK 166,50 HRK
90,00 HRK 100,00 HRK -10%
125,10 HRK 139,00 HRK -10%
134,10 HRK 149,00 HRK -10%

Zbornik radova, Peti Dani Mirka Kovača, Rovinj, 2018.

108,00 HRK 120,00 HRK -10%
108,00 HRK 120,00 HRK -10%

Fonostilistički pristup hrvatskim usmenoretoričkim žanrovima

111,01 HRK 139,00 HRK -20,14%
119,01 HRK 149,00 HRK -20,13%
126,00 HRK 140,00 HRK -10%
140,40 HRK 156,00 HRK -10%

Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća

122,40 HRK 136,00 HRK -10%

Prinosi katolicizma hrvatskoj kulturi 20. stoljeća

80,00 HRK 189,00 HRK -57,67%
40,00 HRK 135,45 HRK -70,47%
Uvod u književnu iterologiju
39,77 HRK 166,00 HRK -76,04%
20,12 HRK 179,00 HRK -88,76%
Antologija suvremene hrvatske "stvarnosne" poezije
30,00 HRK 169,00 HRK -82,25%
Domaći književni portreti
15,00 HRK 159,00 HRK
110,01 HRK 149,00 HRK -26,17%
Ovladanost pisanim jezikom na kraju obveznoga obrazovanja
29,99 HRK 149,00 HRK -79,87%

Urbano iskustvo u hrvatskoj književnosti

99,00 HRK 139,00 HRK -28,78%
40,12 HRK 178,00 HRK -77,46%
150,99 HRK 189,00 HRK -20,11%
40,00 HRK 177,45 HRK -77,46%
Hrvatske prozaistice od 1949. do 2010.
111,00 HRK 139,00 HRK
Odabrane studije, članci i eseji o umjetničkom stvaralaštvu Tomislava Marijana Bilosnića
130,50 HRK 145,00 HRK
Krležološke rasprave

mali razlikovni i poredbeni rječnik

gramatika
72,00 HRK 80,00 HRK
Sedam eseja o poeziji Krešimira Bagića
108,00 HRK 120,00 HRK
Pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića
108,00 HRK 120,00 HRK
166,50 HRK 185,00 HRK