.

Povijest

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Detecta
  • Nakladnik: Srednja Europa
120,00 HRK 108,00 HRK
120,00 HRK 108,00 HRK
149,00 HRK 134,10 HRK
149,00 HRK 134,10 HRK
147,00 HRK 132,30 HRK
147,00 HRK 132,30 HRK
190,00 HRK 100,00 HRK
190,00 HRK 100,00 HRK
149,00 HRK 134,10 HRK
149,00 HRK 134,10 HRK
140,00 HRK 90,00 HRK
140,00 HRK 90,00 HRK
140,00 HRK 90,00 HRK
140,00 HRK 90,00 HRK
260,00 HRK 120,00 HRK
260,00 HRK 120,00 HRK
119,00 HRK

Iseljenici, Amerika i država od kraja 19. stoljeća

224,10 HRK 249,00 HRK

jugoslavenska informbiroovska emigracija u Čehoslovačkoj

108,00 HRK 120,00 HRK
134,10 HRK 149,00 HRK
189,00 HRK 210,00 HRK

Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1940.

132,30 HRK 147,00 HRK
162,00 HRK 180,00 HRK
Grof Josip Rabatta (1661.-1731.) o Hrvatskoj i sebi
89,10 HRK 99,00 HRK
160,00 HRK
Anglo-američka naftna politika i novi svjetski poredak
100,00 HRK 190,00 HRK
85,50 HRK 95,00 HRK

Slike socijalne i zdravstvene povijesti međuratnog Zagreba

134,10 HRK 149,00 HRK

Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832 – 1878.

Urban last wills from late medieval Dalmatia with special attention to the legacies

90,00 HRK 140,00 HRK
170,10 HRK 189,00 HRK
90,00 HRK 140,00 HRK

Kako Velika Britanija tajno krši ljudska prava

120,00 HRK 260,00 HRK
150,00 HRK
Tajni geopolitički plan američke Vlade