Darija Hofgräff Marić

.

Darija Hofgräff Marić

Darija Hofgräff rođena je u Zenici (BiH) 1970. godine gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Jednopredmetni studij povijesti započela je 1989./1990. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Zbog ratnih zbivanja u BiH prekida studij 1993. godine te ga dovršava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. U međuvremenu je živjela i radila u Njemačkoj. Od 2007. godine zaposlena je u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, gdje radi i danas, u zvanju više arhivistice na Odsjeku za kulturno-prosvjetne aktivnosti te kao znanstvena suradnica na Sveučilištu u Zadru, gdje je 2018. doktorirala na temu “Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.”.

Aktivni filteri

Pravni i institucijski aspekti iseljeništva/povratništva u razdoblju Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7.53450 kn