Sven Adam Ewin

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Sven Adam Ewin

Sven Adam Ewin pseudonim je pjesnika koji trajno odbacuje mogućnost otkrivanja svoga građanskog identiteta. Od 2011. godine, otkad piše pjesme i objavljuje ih uglavnom na internetu, napisao je više od 6.000 pjesama (u koje valja ubrojiti i više od 1.500 soneta). Dosad je objavio sedam knjiga pjesama: Zmijski car (2015,) Poeme – Preobrazba i Vršidba (2017), 175 soneta (2018), Ninočka Vasiljevna, ljubavni kanconijer (2019), Katekizam poezije, izbor pjesama (2019), Poslije tebe samo noć, knjiga ljubavne poezije (2020) te knjigu pjesama za djecu Povedi me za ruku, dida (2021).

Aktivni filteri

75,00 HRK