Franjo Jović

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Franjo Jović

Franjo Jović (1940) se po diplomiranju 1963. godine zapošljava na Institutu R. Bošković. Doktorirao je 1972. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od 1973. godine radi na Elektrotehničkom institutu „Končar“- Zagreb. Od 1984. godine radi u firmi TERA. Od 1986. godine radi u firmi ATM-Zagreb kao pomoćnik direktora za razvoj. Od školske godine 1990/91 nadalje radi na Elektrotehničkom fakultetu – danas FERIT - Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao izvanredni profesor, redoviti profesor, te kao predstojnik Zavoda za računarstvo i informatiku za skupinu predmeta „Tehnička informatika“. Od 1991. do 1995. godine bio je dekan Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Od 2010. je aktivan u svojoj firmi RTC Experts d.o.o. na plasmanu vlastitih patenata. Trenutno područje interesa: holografski automati, bioinformatika, modeliranje geofizičkih procesa.

Aktivni filteri