Juraj Bartolić

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Juraj Bartolić

Juraj Bartolić rođen je u Zagrebu 1948. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na FER-u u Zagrebu 1971., 1975., odnosno 1982. godine. Od 1972. do 1974. godine radio je u Radioindustriji Zagreb na razvoju digitalnog radija. Od 1974. godine radi na Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao asistent, docent i izvanredni profesor. Od 1997. godine redoviti je profesor na istome zavodu. Od 1998. godine redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Od 2000. do 2004. godine bio je predstojnik Zavoda za radiokomunikacije. Autor je ili suautor više od 200 znanstvenih radova objavljenih u časopisima i zbornicima znanstvenih skupova. Njegovo su područje interesa antene, mikrovalna elektronika, projektiranje radiokomunikacijskih sklopova i sustava te elektromagnetska kompatibilnost. Član je odbora direktora (Board of Directors) međunarodne udruge European Association on Antennas and Propagation (EurAAP). Član je struČnih udruga EurAAP, EuMA, IEEE, ELMAR i KoREMA.

Aktivni filteri