Vesna Lamza Posavec

.

Vesna Lamza Posavec

Vesna Lamza Posavec završila je studij psihologije i doktorirala u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Izabrana je u trajno zvanje znanstvenoga savjetnika i znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora. Glavno je područje njezina znanstvenog interesa istraživanje javnoga mnijenja i masovnih medija te metodologija društvenih istraživanja. Bila je dugogodišnja voditeljica Službe novinskog istraživanja u novinskoj kući Vjesnik, gdje je provela mnogobrojna istraživanja tiskanih medija. Nakon zapošljavanja u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar vodila je dugogodišnji znanstveni projekt istraživanja javnoga mnijenja i masovnih medija. Predavala je metodologijske predmete na Hrvatskim studijima, Fakultetu političkih znanosti i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je devet knjiga/monografija (tri u suautorstvu) te mnoge znanstvene i stručne radove, istraživačka izvješća i studije. Dobitnica je Državne nagrade za znanost i nagrade Hrvatskog psihološkog društva.

Nema pronađenih proizvoda