Milan Bošnjak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Milan Bošnjak

Milan Bošnjak je rođen 13. veljače 1974. u Gospiću. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studij filozofije i komparativne književnosti (1998.) te poslijediplomski doktorski studij kroatistike (25. siječnja 2019. obranom doktorskoga rada Književne prakse hrvatskih pisaca u Njemačkoj 1990. – 2013.). Tijekom 2000. i 2001. radio je u školama na kosinjskom i zagrebačkom području, a zatim u hrvatskoj nastavi – nastavi hrvatskoga jezika i kulture u Baden-Württembergu u Njemačkoj, kao učitelj (2001. – 2003.) i koordinator (2003. – 2005.). U razdoblju od 2006. do 2014. radio je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na stručnim i rukovodećim poslovima u području hrvatske nastave u inozemstvu i međunarodne suradnje. Od 2014. do danas radi u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu. Sudjelovao je u osmišljavanju i vođenju projekta Buđenje Kosinjske doline (2001. – 2002.; dio projekta Zeleni pojas Velebit), kao mentor je sudjelovao u međunarodnom projektu KoLIBRI usmjerenom na djecu migranata (Stuttgart, Bad Boll, Strasbourg; 2002. – 2005.). Od 2008. do 2013. bio je član, a od 2014. do danas zamjenik je supredsjedatelja međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina koje Republika Hrvatska ima s Crnom Gorom, Mađarskom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Republikom Srbijom, od 2007. do danas član je nekoliko bilateralnih stručnih tijela s državama njemačkoga govornog područja. Član je Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika te brojnih međuresornih tijela, stručnih povjerenstava i prosudbenih skupina. Član je Matice hrvatske. Kontinuirano organizira stručne skupove i kulturna događanja te održava predavanja iz različitih područja, a najviše u vezi nastave hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu, hrvatske književnosti te hrvatske nacionalne manjine, u domovini i inozemstvu. Objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova, dvije stručne knjige u suautorstvu te jedan edukacijsko-ekološki vodič. Cijeli život je aktivan u rječotvornom i književnoumjetničkom području: od brojnih javnih nastupa i mladenačkih radova objavljenih u časopisima Dodiri i Usponi do poezije objavljene u časopisima Republika, Poezija i Hrvatsko slovo 2020. godine. Objavio je dvije pjesničke zbirke, obje 2013. godine u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Gospiću.

Aktivni filteri

-10%
159,00 HRK -10% 143,10 HRK
159,00 HRK -10% 143,10 HRK
143,10 HRK 159,00 HRK -10%

godina čitanja.png