Vanda Brezonjić

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Vanda Brezonjić

Vanda Brezonjić je nakon pohađanja Ludwig-Maximilian Univerzitäta u Münchenu diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Kao odvjetnički vježbenik zaposlila se 2001. godine. Međunarodnu praksu stjecala je radom kod poreznog savjetnika dipl.kfm Günter Völkl i u Odvjetničkom društvu Kellermeier&Baier u Münchenu. 2005. godine otvorila je samostalni odvjetnički ured, a 2007. godine prelazi na rad u Kvarner Vienna Insurance group d. d. da bi se odvjetništvu vratila 2008. godine. Pretežito se bavi postupcima za naknadu štete, zastupanjem osiguranja, građanskim te radnim i obiteljskim pravom, kao i zastupanjem na sudu.

Aktivni filteri