Luka Maršić

.

Luka Maršić

Luka Maršić rođen je 1967. godine u Imotskome. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Prološcu, Imotskome i Splitu. Studirao je kemijsku tehnologiju, medicinu i filozofiju u Zagrebu. Doktorirao je filozofiju na Sveučilištu u Zadru. Sudjelovao je kao predavač na raznim nacionalnim i međunarodnim znanstvenima skupovima.

Nema pronađenih proizvoda