Hrvoje Relja

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Hrvoje Relja

Hrvoje Relja, sin Mihovila i Mirjane rođene Sarajčev, rodio se 23. 09. 1970. u Splitu. Osnovnu školu završio je 1985. u Splitu. Srednju matematičko-informatičku školu završio je 16. 06. 1989. također u Splitu. Nakon završene srednje škole upisao je te iste, 1989. godine, studij strojarstva na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu gdje je, prvi iz svoje studijske generacije, i diplomirao 17. 06. 1994. Iste godine započeo je studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu gdje je završio prvu godinu tog studija. U Zagrebu započeti studij filozofije nastavio je u Rimu (Italija) na Filozofskom fakultetu Ateneo Pontificio Regina Apostolorum gdje je uspješno diplomirao 22. 06. 1996. Diploma o stečenom akademskom stupnju „Baccalaureum in Philosophia“ priznata mu je kao istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora Filozofije u Republici Hrvatskoj Rješenjem od 14. lipnja 2000. godine. Na istom je Filozofskom fakultetu je 28. 10. 2000. magistrirao i filozofiju. Diploma o stečenom akademskom stupnju „Licentiatum in Philosophia“ priznata mu je kao istovrijedna sveučilišnoj diplomi u Republici Hrvatskoj, akademskog stupnja magistra humanističkih znanosti, znanstveno polje: filozofija Rješenjem od 07. ožujka 2001. godine.

Na Filozofskom fakultetu istog Sveučilišta u akademskoj godini 2000./01. upisao je doktorski studij iz filozofije gdje mi je pod mentorstvom prof. dr. sc. Paula Haffnera odobrena izrada disertacije s temom: Il realismo metodico di S. L. Jaki. Dalla convinzioe religiosa tramite il realismo moderato e la creatività scientifica fino al realismo metodico. Doktorsku disertaciju pod navedenim naslovom obranio je 16. lipnja 2008. s ocjenom Magna cum laude probatus i tako stekao akademski stupanj doktora filozofije. Rješenjem Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 19. prosinca 2008., priznat mu je u Republici Hrvatskoj akademski stupanj doktora filozofije.

Godine 2000. zasnovao je radni odnos kao znanstveni novak na Odjelu za filozofiju Filozofskog fakulteta sada Sveučilišta u Zadru gdje je radio sve do 2007., kada se zapošljava na Filozofskom fakultetu u Splitu, na Odsjeku za filozofiju gdje i danas radi. U ak. g. 2015/16 i u ak. g. 2016/17. znanstveno se usavršavao u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Član je uredništva Zbornik Kačić.

Bio je prodekan za financije Filozofskog fakulteta u Splitu u akad. 2011./12. i 2012./13. te pročelnik Odsjeka za filozofiju istog Fakulteta od 2013/14. do 2014./2015.

Član je Hrvatskog filozofskog društva, Književnog kruga Split i Matice Hrvatske.

Aktivni filteri

Nema dovoljno proizvoda na zalihi