Doris Vukšić

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Doris Vukšić

Doris Vukšić doktorirala je komunikacijske znanosti na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Komunikologija, iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Magistrirala je marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se specijalizirala u području marketinške komunikacije i odnosa s javnošću. Četverogodišnje iskustvo u upravljanju marketinškim komunikacijama, odnosima s javnošću, odnosima s medijima i digitalnom marketingu, Doris je stekla u agenciji Arnea. Godine 2011. prelazi u Poslovno-inovacijski centar Hrvatske (BICRO) radeći kao komunikacijski stručnjak na EU projektima, a potom, 2013. godine postaje voditeljica marketinga. Centar se 2014. godine pripaja drugom pravnom subjektu čime nastaje Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) gdje Doris nastavlja koordinirati komunikacijske aktivnosti u ulozi PR-a, radi kao komunikacijski korespondent Europske poduzetničke mreže u Hrvatskoj te komunikacijski stručnjak na tri europska projekta za znanost i inovacije. Sudjelovala je na različitim konferencijama i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i Europi kroz stručna predavanja na temu inovativnosti i imidža zemlje. Mogućnost korištenja odnosa s javnošću u malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj i Analiza prikaza poduzetničkih priloga u hrvatskim tiskanim medijima jedni su od njezinih objavljenih znanstvenih radova. Članica je međunarodne Sektorske grupe za tekstil i modu (EEN SGTF) i Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

Aktivni filteri