Lisa Fittko

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Lisa Fittko

Lisa Fittko (1909–2005) rođena je u židovskoj obitelji u Užgorodu u današnjoj Ukrajini, tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji. Nakon dolaska nacista na vlast postala je aktivni pristaša antifašističke politike. Sudjelovala je u pokretu otpora u Berlinu, Pragu (gdje je upoznala svog supruga i suborca, Hansa Fittka), Amsterdamu, Parizu, Marseilleu i napokon, na Pirenejima. Od mnogih kojima je pomogla u bijegu od nacista ističe se ime Waltera Benjamina, njemačkog filozofa i književnika.

Sa suprugom je 1941. pobjegla na Kubu, u Havanu, gdje je radila u Centru za podučavanje židovskih izbjeglica, a nakon toga u Sjedinjene Američke Države. Četrdeset godina poslije postala je međunarodno poznata zbog memoara Solidarity and Treason: Resistance and Exile, 1933-1940 i Moj put preko Pireneja prevedenih na veliki broj jezika, u kojima opisuje svoje pothvate.

Aktivni filteri