Daniel A. Lichtenstein

.

Daniel A. Lichtenstein

Daniel Lichtenstein medicinski je intenzivist i radi u bolnici Ambroise-Paré (Pariz-Zapad, Francuska) od 1989. godine. Glavni razvoj: primjena kritičnog ultrazvuka od 1985. godine, definirana 1991. godine (Intensive Care Med 19: 353-355) kao disciplina koja povezuje ultrazvučne dijagnoze i neposredne terapije, s dodatnom uporabom (venska kanilacija, torakocenteza ...). Glavne publikacije: udžbenici (izdanja 1992, 2002, 2005, 2010, 2011 i 2015, Springer), dva desetina originalnih članaka, uglavnom usredotočenih na ultrazvuk pluća i vena, uključujući: PLAVI protokol (akutna respiratorna insuficijencija), FALLS-protokol ( ultrazvuk pluća za liječenje akutnog zatajenja cirkulacije), SESAME-protokol (srčani zastoj), ultrazvuk pluća u kritično bolesnih novorođenčadi. Predsjednik CEURF-a, personaliziranog centra za obuku uz krevet u I.C.U. , gdje se kritični ultrazvuk podučava kao holistički pristup, favorizirajući jednostavnu opremu (bez Dopplera), jednu univerzalnu sondu za cijelo tijelo, naglasak na plućima, prilagođeni venski ultrazvuk, jednostavnu srčanu sonografiju (i druge), ekstrapolaciju na više disciplina (pedijatrija, pulmologija ...), postavke (JIL, stroga područja ...), pacijenti (od bariatrijske do novorođenčadi).

Aktivni filteri