Mladen Ivanović

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Mladen Ivanović

Aktivni filteri

120,00 HRK

Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17)

- podzakonski akti, sudska praksa, mišljenja Porezne uprave, primjeri općih akata