Goran Tanacković Faletar

.

Goran Tanacković Faletar

Goran Tanacković Faletar (1981) docent je na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku, gdje predaje Osnove jezične kulture i Semantiku. Autor je knjiga Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Imenska sintagma i sintaksa padeža (2014) i Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Sintaksa jednostavne rečenice (2017).

Aktivni filteri

Knjiga treća: Sintaksa složene rečenice