Marko Perkušić

.

Marko Perkušić

Marko Perkušić rođen je 9. kolovoza 1990. u Splitu. Prvu jezičnu gimnaziju završio je u Splitu 2009. godine, te je upisao Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, gdje je diplomski rad pod naslovom „Novine u zemljišnoknjižnom pravu iz 2013. godine i njihov značaj” uspješno obranio 2014. godine. Diplomirao je semestar prije roka, kao prvi u svojoj generaciji te istodobno i s najboljim prosjekom ocjena. Aktivno govori engleski jezik. U akademskoj godini 2012./13. postaje demonstrator na predmetu Međunarodno javno pravo, te predstavnik studenata svoje godine u Vijeću fakulteta. Na sjednici Fakultetskog vijeća od 22. prosinca 2010. godine imenovan je i članom Ureda za odnose sa studentima.

Dobitnik je četiriju Dekanovih nagrada za postignuti uspjeh tijekom studija. U akademskim godinama 2012./2013. i 2013./2014. bio je stipendist Zaklade „Zlatko Crnić”, a u akademskoj godini 2013./2014. prvi na listi po ostvarenim bodovima na razini Republike Hrvatske.

Od 2014. do 2015. bio je odvjetnički vježbenik u Splitu, nakon toga radi kao asistent na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti. Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo, upisuje 2014. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Tijekom ljetnog semestra akademske godine 2015./2016., u sklopu studija provodi doktorsko istraživanje na Freie Universität u Berlinu. Prijavu teme doktorske disertacije obranio je 2017. godine pod naslovom „Pravna pitanja elektroničkog plaćanja”.

Autor, odnosno suautor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja građanskog, trgovačkog i financijskog prava, a izlagao je i na više znanstvenih i stručnih skupova. Također je jedan od suautora knjige „Bankovni i financijski ugovori”, kojoj je 2017. dodijeljeno priznanje Zaklade dr. sc. Jadranka Crnića za pravnu knjigu.

Nema pronađenih proizvoda