Ivana Bašić

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Ivana Bašić

Ivana Bašića rođena je 1975. godine u Koprivnici. Osnovnu i srednju školu završila je u Križevcima. Diplomirala je engleski i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine. Na istom je fakultetu i doktorirala. Od 2001. godine u kontinuitetu radi na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje u nastavnom zvanju višeg lektora predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju anglistike.

Aktivni filteri