Vladan Čutura

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Vladan Čutura

Rođen je 1982. u Somboru, Republika Srbija. Diplomirao je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je sveučilištu, 2018. godine, stekao titulu doktora znanosti. Živi u Beču i radi na Veleučilištu Burgenland kao lektor hrvatskog jezika te na Visokoj pedagoškoj školi Burgenland na Odjelu za gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik kao predavač nekoliko kolegija.

Aktivni filteri