Ilija Leonard Pfeijffer

.

Ilija Leonard Pfeijffer

Nizozemski romanopiasc, dramaturg i pjesnik Ilija Leonard Pfeijffer rođen je 1968. u Rijswijku (Južna Holandija). Do 2008. godine živio je u Leidenu i predavao klasičnu filologiju na Leidenskom sveučilištu, a nakon toga trajno se naseljava u Genovi (Italija).

Aktivni filteri

19,77 EUR

Roman o ljubavi u doba masovnog turizma