.

Marketing | Oglašavanje

Aktivni filteri

299,00 HRK -71,22% 86,05 HRK
299,00 HRK -71,22% 86,05 HRK
119,00 HRK 107,10 HRK
119,00 HRK 107,10 HRK
399,00 HRK 359,10 HRK
399,00 HRK 359,10 HRK
180,00 HRK 162,00 HRK
180,00 HRK 162,00 HRK
150,00 HRK 135,00 HRK
150,00 HRK 135,00 HRK
231,00 HRK 207,90 HRK
231,00 HRK 207,90 HRK
145,95 HRK 50,00 HRK
145,95 HRK 50,00 HRK
162,75 HRK 146,48 HRK
162,75 HRK 146,48 HRK
126,00 HRK 113,40 HRK
126,00 HRK 113,40 HRK
113,40 HRK 126,00 HRK
150,00 HRK
86,05 HRK 299,00 HRK -71,22%
149,00 HRK

Ključne strategije i vještine

107,10 HRK 119,00 HRK

Od Glibodola do Hollywooda

359,10 HRK 399,00 HRK
152,10 HRK 169,00 HRK
162,00 HRK 180,00 HRK
Perspektiva lokalne samouprave u Hrvatskoj
135,00 HRK 150,00 HRK
4. izdanje
29,00 HRK 299,00 HRK
UDŽBENIK BROJ 1 IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA MARKETINGOM U CIJELOM SVIJETU!
178,50 HRK

Drugačiji priručnik o prodajnim i menadžerskim vještinama

315,00 HRK
316,58 HRK 351,75 HRK
Specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment
207,90 HRK 231,00 HRK
50,00 HRK 145,95 HRK

Kako je Crkva izmislila marketing

146,48 HRK 162,75 HRK
245,70 HRK 273,00 HRK
148,37 HRK 164,85 HRK
113,40 HRK 126,00 HRK
II. dopunjeno izdanje
113,40 HRK 126,00 HRK