Anatolij Janovič Šajkevič

.

Anatolij Janovič Šajkevič

Anatolij Janovič Šajkevič (1933) istaknuti je ruski lingvist. Bio je profesor na Moskovskom državnom lingvističkom sveučilištu, znanstveni suradnik u Sovjetskom centru za prevođenje te viši znanstveni suradnik u Institutu za ruski jezik Ruske akademije znanosti. Bavi se općom lingvistikom (kvantitativne metode, teorija dešifriranja, distributivno-statistička analiza, glotokronologija), povijesnom leksikologijom germanskih jezika, ruskom leksikologijom i leksikografijom (autor je rječnika M. Ju. Lermontova i F. M. Dostoevskoga) te računalnom lingvistikom.

Aktivni filteri