Juraj Kolarić

.

broj pronađenih proizvoda: 8

Juraj Kolarić

Dr. sc. Juraj Kolarić, redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju. Doktorirao je 1969. godine na Teološkom fakultetu u Innsbrucku i bio promoviran za doktora teoloških znanosti u specijalizaciji intekofesionalnih odnosa u povijesti dogme s temom Oekumenische Fragen in der Theologije der Serbisch-orthodoxen Kirche. Eine historisch-dogmatische Studie. Godine 1965. zaređen je za svećenika. Od 1967. do 1969. godine djelovao je kao kapelan u župi sv. Blaža u Zagrebu, gdje je za župski VIS "Huligani" objavio pjesmaricu "Duhovni crnački napjevi".

Aktivni filteri

(od 1861. do 1918. te od 1941. do 1945.)

Progon bogoslova i svećenika (1945. - 1960.)

Mala Biblija staroga i novoga zakona

Briga bl. A. Stepinca za vjernike izvan NDH (Međimurje)