Barbara Kryzan-Stanojević i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Barbara Kryzan-Stanojević

Barbara Kryzan-Stanojević rođena je u Poljskoj 1947. Maturira 1965. Diplomira iz metodike ruskoga jezika na Pedagoškom veleučilištu u Varšavi. Godine 1968. upisuje studij srpsko-hrvatskoga i poljskoga jezika na Varšavskom sveučilištu. Bavi se prije svega
sociolingvistikom, glotodidaktikom te pitanjima prevoñenja na srodni jezik. Izlagala je
na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Voditeljica
je projekta MZOŠ Suprotstavljanje globalizacije jezika i kultura na projektu 130-
1301044-1043 u okviru kojega je organizirala četiri znanstvena skupa sa
sudjelovanjem stranih izlagača. Od 1993. do 1999. godine je vanjski suradnik
meñunarodne slavističke jezikoslovne bibliografije (Varšava). Član je meñunarodnog
društva nastavnika poljskoga jezika, HDF, Hrvatskog društva za primijenjenu
lingvistiku i Matice hrvatske. Objavila je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova
te niz prikaza i recenzija. Bavi se takoñer prevoñenjem znanstvenih radova i
književnosti. Godine 2002. odlikovana je odličjem poljskog Ministra kulture i narodne
baštine.

Aktivni filteri