Jelena Skorup i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Jelena Skorup

Dr sc. Jelena Skorup Juračić, dipl.ing.arh. diplomirana je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine. Na istom fakultetu od 1985. do 1987. studirala je na poslijediplomskom studiju “Graditeljsko nasljeđe”. 2016. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sa temom „Novi tip hotelske arhitekture u revitalizaciji grada ili krajolika”. Od 1984. do 1991. radila je u Zagrebu s više autorskih timova, a međunarodno iskustvo stekla je radeći s arhitektom R. Hordenom, London (1989.- 1990.) i arhitektima V. DeFeom i B. Albrechtom, Rim (1994.- 1995.). Godine 1991. s arhitektom Draženom Juračićem osnovala je i vodi zajednički arhitektonski ured Aries. Autor i koautor je niza projekata, studija i natječajnih radova, te brojnih izvedenih i objavljivanih zgrada. Nagrađena je Nagradom Zagrebačkog salona 2015 i Nagradom „Bernardo Bernardi“ za 2015. godinu, za projekt zgrade restorana i kuhinje u Pine Beach Resortu u Pakoštanama (s D. Juračićem). Nositeljica je ordena I. reda za posebne zasluge „Katarina Kantakuzina Branković“ za projekt zgrade Srpske pravoslavne gimnazije i duhovnog centra u Zagrebu (s D. Juračićem).

Aktivni filteri

240,00 HRK