Dora Maček i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Dora Maček

Dora Maček (Zagreb, 1936.). Svu formalnu naobrazbu stekla je u Zagrebu, gdje je i doktorirala na području filoloških znanosti. Studirala je i na Sveučilištu u Edinburghu u Škotskoj. Osim nekoliko studijskih godina provedenih u Velikoj Britaniji, gotovo cijelo svoj radni vijek provela je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je na Odsjeku za anglistiku predavala sve do umirovljenja. Osnivačica je Katedre za skandinavistiku na istome Odsjeku. Sada je u zvanju profesorica emerita.

Aktivni filteri

Islandske sage i priče